Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

2 dijeljenja 354 pregleda
| | lis. 27, 2017 | Izvor / Foto: Pakrac |

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. K.č.br. 2332/2, kuća i dvorište, površine 860 m2, upisano u zk. ul. br. 2667, k.o. Pakrac, Ulica Radničko naselje 1.
Početna cijena: 17.320,00 kuna

2. K.č.br. 310/13, Novi Majur, dvorište, škola osnovna škola, Novi Majur, Novi Majur 12, površine 541 m2, upisano u zk. ul. br. 41, k.o. Batinjani, u naravi zgrada stare osnovne škole na Novom Majuru.
Početna cijena: 53.851,00 kuna

3. Suvlasnički dio ½ k.č.br. 564/6, kuća i dvorište, površine 130 čhv, upisano u zk. ul. br. 887, k.o. Prekopakra, Ulica 30. svibnja 1.
Početna cijena: 43.815,00 kuna

II. UVJETI PRODAJE:

a) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
b) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
c) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
d) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je najduže 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
e) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
f) Nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

III. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:
1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe).
2) naznaku nekretnine za koju se ponuda daje,
3) iznos ponuđene cijene u kunama koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog natječaja.

IV. PRILOZI UZ PONUDU:

  • fizičke osobe – preslika domovnice
  • obrtnici – preslika obrtnice
  • trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.

V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:

  • ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati”,
  • rok za dostavu ponuda je 06. studenog 2017. g. do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

VI. POSEBNE NAPOMENE:

  • o rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedene nekretnine,
  • prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
  • razgledavanje nekretnina može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor sa stručnim službama Grada Pakraca (tel. 034/411-080),
  • nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.


Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja819 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja819 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja823 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja823 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja701 pregleda
SPORT
dijeljenja701 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…