Lipik – Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 17. 10. 2017.

2 dijeljenja 336 pregleda
| | lis. 03, 2017 | Izvor: Lipik |

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 48. Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika  broj 03/09, 7/11, 2/13, 2/14 )  i članka  16. Odluke   o stipendiranju  učenika i studenata   s područja Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 6 /14 ) ,Odlukom gradonačelnika raspisuje se:

 

Javni natječaj  za dodjelu   studentskih stipendija

 

1. Za  akademsku  godinu 2017/2018. dodijeliti će se:

– stipendije za sve  redovne studente prve, druge, treće , četvrte odnosno završne godine studija  osim apsolvenata  u mjesečnom iznosu od 500,00 kn (visina stipendije tijekom korištenja može se mijenjati sukladno mogućnostima proračuna).

2. Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

1. koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,

2. koji imaju status redovnog učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u nastavnu godinu za koju se podnositelj prijave natječe, a koju je izdalo visoko učilište,

3. koji imaju prebivalište na području Grada Lipika kontinuirano najmanje 3 godine od dana objave natječaja, što dokazuju potvrdom nadležnog tijela o prebivalištu,

4. koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim davateljima stipendija ili ne ostvaruju drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježja stipendije studentskog kredita, što dokazuju pisanom izjavom podnositelja prijave odnosno roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenoj kod javnog bilježnika.

 3. Stipendije se studentima odobravaju na osnovu slijedećih mjerila i kriterija:

1. vrsta studija

2. uspjeh učenika/studenta u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,

3. godina studija,

4. sudjelovanje na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju i postignuti rezultati na tom natjecanju u prethodnoj školskoj /akademskoj godini,

5. materijalni položaj,

6. socijalni uvjeti,

7. deficitarna zanimanja

4. Kandidati za dodjelu stipendija dužni su uz popunjenu prijavu za dodjelu stipendija priložiti:

1. preslik domovnice,

2. potvrdu o prebivalištu Policijske postaje Pakrac za kandidata i jednog roditelja (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)

3. uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu za koju podnose prijavu

4. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika

5. uvjerenje o prihodima za svakog člana zajedničkog domaćinstva

6. preslik dokaza o sudjelovanju na domaćem i međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima,

7. izjavu podnositelja prijave da ne prima neki drugi kredit ili stipendiju odnosno izjavu roditelja/staratelja malodobnog podnositelja prijave ovjerenu kod javnog bilježnika

8. dokaz o uspjehu u prethodnom školovanju:

8.1. za studente prve godine studija  – presliku svjedodžbe o uspjehu zadnje godine školovanja

8.2. za studente viših godina studija – preslik svih stranica indeksa i ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita

9.druge dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se boduje socijalni status kandidata

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti do 17. 10. 2017. godine  na adresu:

Grad Lipik

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita i stipendija

Lipik

 

KLASA: 604-01/17-01/01

URBROJ: 2162/02-03-03/2-17-2

Lipik, 22. 09. 2017.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja699 pregleda
SPORT
dijeljenja699 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…