JAVNI POZIV za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga.

4 dijeljenja 376 pregleda
| | lis. 23, 2017 | Izvor / Foto: Nova Gradiška |

Na temelju članka 60. st.1.al.2. Statuta Grada Nova Gradiška („Novogradiški glasnik“, broj 4/13-pročišćeni tekst), i Odluke Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška sa 3. sjednice održane 5.listopada 2017. godine Gradonačelnik Grada Nova Gradiška objavljuje

JAVNI POZIV
za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica
App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška

I.

App d.d., Ulica Industrijska 2, Požega, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050000968, OIB 34558684527 s temeljnim kapitalom 19.700.990,00 kuna.

II.

Predmet ovog poziva je prodaja 668 komada dionica tvrtke App d.d. Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška, nominalne vrijednosti 470,00 kn po dionici što ukupno iznosi 313.960,00 kn, odnosno 1,5936 % temeljnog kapitala.

Utvrđuje se početna najniža cijena dionice u pojedinačnom iznosu 470,00 kuna po dionici, odnosno 313.960,00 kuna za cijeli paket.

III.

Ponuđena cijena mora biti izražena u kunama u jediničnoj cijeni po dionici i u ukupnoj cijeni za cijeli paket koji je predmet prodaje.

IV.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena po dionici i za cijeli paket izražena u kunama. Ukoliko temeljem javnog poziva pristignu dvije ili više ponuda za istom ponuđenom cijenom kao najpovoljnija biti će odabrana ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

Kupac ponudu može istaći samo za cjelovit predmet ponude.

V.

Pravo sudjelovanja temeljem javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe strani državljani, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i strane pravne osobe.

VI.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane, a pravodobne i potpune ponude koje ne ispunjavaju sve uvjete iz javnog poziva će se smatrati neprihvatljivima.

VII.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog poziva.

VIII.

Pisane ponude u zatvorenom omotu s naznakom „Ponuda za kupnju dionica App d.d.-Požega u vlasništvu Grada Nova Gradiška“ – ne otvaraj, dostavljaju se neposredno u Pisarnicu Grada Nova Gradiška ili poštom preporučeno na adresu Grad Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška.

IX.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 10. studenog 2017. godine u 10:00 sati u prostorijama Grada Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška.

X.

Postupak provedbe javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica provodi Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i dva člana. Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik posebnim aktom.

XI.

Povjerenstvo iz prethodne točke provodi postupak otvaranja ponuda, ocjenjuje prihvatljivost i kvalitetu dostavljenih ponuda te utvrđuje prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja.

O postupku otvaranja ponuda sastavlja se zapisnik kojim se utvrđuje urednost, pravodobnost i potpunost ponude.

XII.

Javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

XIII.

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik i potpisuje ugovor.

XIV.

Grad Nova Gradiška zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga.

Odabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor o kupnji dionica u roku od 8 dana od dana primitka pisanog poziva Grada Nova Gradiška na zaključenje ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

KLASA:451-04/17-01/01
URBROJ:2178/15-03-02/7-17-4
Nova Gradiška. 20.10.2017.

Gradonačelnik

v.r. Vinko Grgić, dipl. arh.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja699 pregleda
SPORT
dijeljenja699 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…