Socijalni program Grada Pakraca

U suradnji i na preporuku Osnovne škole braće Radića, svake godine 30 učenika iz socijalno potrebitih obitelji na trošak proračuna Grada Pakraca ljetuje u odmaralištu „Cvrčak“ na otoku Viru.

6 dijeljenja 421 pregleda
| | lis. 31, 2017 | Izvor: Pakrac |

Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac

Tel: 034 411 454

stručna suradnica Dubravka Šapančić
e-mail: dubravka.spancic@pakrac.hr

rad sa strankama: utorkom i četvrtkom od 8-13 sati (ured 128)

Pravo na pomoć iz socijalne skrbi ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (dokaz: Rješenje Centra za socijalnu skrb Pakrac) i odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca. Za ostvarivanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu građani se trebaju javiti i savjetovati u Centru za socijalnu skrb Pakrac.

U nastavku smo pripremili sažetak socijalnih prava koja građanima Grada Pakraca nudimo na teret proračuna Grada Pakraca, ali i socijalnih prava drugih pravnih subjekata za koja imamo spoznaju da ih možete koristiti ukoliko ste potrebiti.

Prava iz socijalne skrbi iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca

 1. pravo na podmirivanje troškova stanovanja korisnici ZMN mogu ostvariti za podmirenje dijela troškova:

komunalne naknade za sve korisnike zajamčene minimalne naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Pakrac u 100% godišnjem iznosu – početkom godine donijeti PORVTDU o utvrđenom pravu

– stanarine za korisnike koji u najmu imaju gradski stan te troškove pričuve u cijelosti za iste stanove i korisnike – temeljem odluke i ugovora o stanovanju,

– najamnine i pričuve po zahtjevu korisnika za one korisnike zajamčene minimalne naknade koji stanuju temeljem ugovora o najmu stana, ovjerenog kod javnom bilježnika, u stanu druge pravne ili fizičke osobe,

Podnositelj zahtjeva za plaćanje troškova najamnine i/ili pričuve dužan je potpisati IZJAVU. Iznos za stanarinu i/ili pričuvu isplaćuje se na račun najmodavca

– komunalnih usluga i to:

 1. a) odvoz komunalnog otpada po broju osoba u kućanstvu,
 2. b) troškove vode/odvodnje otpadnih voda do najviše 3m3 po osobi mjesečno za one građane koji su ostvarili pravo korištenja jeftinije usluge po Odluci o cijeni vodnih usluga Vode Lipik d.o.o.
 3. c) troškove potrošnje plina do 7 m3 po osobi, odnosno za kućanstvo koje se grije na plin do 250,00 kn mjesečno izuzev Preradovićeve ulice gdje se isti iznos povećava za 100,00 kn (toplana). Korisnici koji ostvare pomoć na podmirenje troškova plina za grijanje, ne mogu primiti sredstva za ogrjev!
 4. d) troškovi naknade za uređenje voda po cijeni do najviše 35m2 stambenog prostora za samce, 50m2 za dvoje,do maksimalno 70m2 stambenog prostora.

NAPOMENA:

Pravo na podmirivanje troškova električne energije korisnici ostvaruju putem Centra za socijalnu skrb Pakrac do mjesečnog iznosa 200,00 kn, tako da ova socijalna usluga od strane Grada Pakraca trenutno nije aktivna.

Korisnici svoja socijalna prava za podmirivanje troškova stanovanja mogu ostvariti podnošenjem Zahtjeva za podmirenje troškova stanovanja, u pravilu svaka tri mjeseca do iznosa predviđenih po broju članova obitelji, a prednost pri rješavanju istih ostvaruju:

 • obitelji s troje i više djece
 • osobe s invaliditetom, žene žrtve obiteljskog nasilja
 • osobe starije od 65 godina
 • samohrani roditelji
 1. prehrana u pučkoj kuhinji 

Grad Pakrac omogućuje tijekom radnih dana (NE subotom i nedjeljom) jedan obrok dnevno samcu ili članu obitelji koji nije u mogućnosti osigurati si jedan obrok dnevno, niti mu je isti, iz materijalnih ili zdravstvenih razloga u mogućnosti osigurati zakonski i ugovorni obveznik. Grad Pakrac ovu uslugu osigurava potrebitima u Pakracu na adresi Braće Radića 13 – HCK Gradsko društvo CK Pakrac-Lipik ili, u iznimnim slučajevima, dostavom na kućnu adresu. Pravo na ovu uslugu utvrđuje ovaj Odsjek u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Grada Pakraca.

 1. prehrana u školskoj kuhinji

– podrazumijeva podmirivanje troškova prehrane djeci osnovne škole u 100%  iznosu tijekom cijele školske godine na prijedlog razrednika, ukoliko korisnici ispunjavaju uvjete propisane odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca. U školskoj godini 2017/2018. provodi se projekt Požeško slavonske županije „Obrok za 5“ (FEAD) te ova socijalna usluga nije aktivna.

 1. jednokratna novčana pomoć

Jednokratnu novčanu pomoć moguće je ostvariti temeljem zahtjeva iz sredstava proračuna Grada Pakraca samo u slučajevima iznimnih i neočekivanih nesretnih okolnosti koje ugrožavaju egzistenciju: nesreće, oboljenja i slično. Dodjeljuje se IZNIMNO do najviše 1.000,00 kn godišnje. Zahtjev za jednokratnu pomoć.

 1. pomoć za podmirenje troškova ogrijeva

Ova pomoć je namijenjena korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu koji se griju na drva, a isplaćuje se iz sredstava koja iz državnog proračuna. Postupak za utvrđivanje prava i isplatu vrši Grad Pakrac na temelju podataka Centra za socijalnu skrb Pakrac. Realizacija pomoći je jednokratno u iznosu i broju, sukladno Odluci Skupštine Požeško slavonske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva. Građani koji koriste ovo socijalno pravo ne mogu istovremeno koristiti pravo podmirivanja troškova potrošenog plana za grijanje.

 

Druga socijalna prava iz sredstava proračuna Grada Pakraca

Osim navedenih socijalnih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca, građani Grada Pakraca u socijalnom programu iz sredstava proračuna Grada Pakraca mogu koristiti sljedeća prava:

Novorođenačka potpora

Pravo na dar za novorođeno dijete je potpora koju ostvaruju roditelji s boravištem i prebivalištem u Gradu Pakracu povodom rođenja djeteta, a po podnesenom Zahtjevu roditelja.

Socijalne usluge većeg opsega u predškolskom odgoju

Grad Pakrac podmiruje troškove prijevoza djece predškolske dobi radi pohađanja poludnevnog programa vrtića u Centru za odgoj i obrazovanja „Rudolf Steiner“ u Daruvaru, u suradnji s vršiteljem usluge Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac temeljem podnesene zamolbe i medicinske dokumentacije.

Ljetovanje učenika osnovnoškolske dobi

U suradnji i na preporuku Osnovne škole braće Radića, svake godine 30 učenika iz socijalno potrebitih obitelji na trošak proračuna Grada Pakraca ljetuje u odmaralištu „Cvrčak“ na otoku Viru tjedan dana, a socijalna usluga podmiruje putovanje, prehranu i smještaj te edukacijske i zabavne organizirane programe koje provodi HCK, GD HCK Pakrac. Pravo se ostvaruje po prijedlogu Škole.

Studentske stipendije

Svake akademske godine studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca mogu se natjecati za do 10 stipendija po socijalnim kriterijima, a koja stipendija se isplaćuje u mjesečnom iznosu od 800,00 kn deset mjeseci u godini. Stipendije se dodjeljuju nakon provedenog postupka javnog natječaja (tijekom listopada svake godine).

Sufinanciranje rada udruga

Grad Pakrac nakon postupka provedenih javnih natječaja za udruge, putem ugovora sufinancira projekte udruga, uključujući i socijalne programe udruga. Na taj način potičemo uključivanje svih građana u rad udruga, povećavamo njihovu uključenost i zagovaramo jednake mogućnosti za sve građane.

NAPOMENA:

Sva prava potrebitima koji udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pakraca su omogućena samo ukoliko ista prava nisu istovremeno ostvarena sredstvima iz drugih izvora.

Socijalna prava drugih pravnih subjekata u Gradu Pakracu

Smanjena cijena u programu predškolskog odgoja

Dječji vrtić „Maslačak“, kojemu je osnivač Grad Pakrac, smanjuje roditeljima cijenu programa predškolskog odgoja ukoliko djeca iz iste obitelji istovremeno borave u vrtiću. Cijena boravka drugog djeteta umanjena je 50%, a boravak trećeg djeteta je besplatan za roditelje bez obzira na socijalnu sliku unutar obitelji. Pravo se ostvaruje prilikom upisa djece u pedagošku godinu u Vrtiću.

Vode Lipik d.o.o.

Tvrtka kojoj su osnivači Grad Pakrac i Grad Lipik u cijenama svojih vodnih usluga predvidjela je na zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade, sniženu cijenu za vodu. Pravo se ostvaruje u sjedištu tvrtke uz presliku Rješenja Centra za socijalnu skrb Pakrac, na adresi: Križnoga puta 18 u Pakracu.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo HCK Pakrac-Lipik

Grad Pakrac sufinancira, putem posebnog zakona, dio djelatnosti HCK gradskog društva HCK Pakrac-Lipik. No, važno je znati da potrebiti građani mogu izabrati odjeću i obuću te druge potrepštine, iz raspoloživih korištenih stvari,  svakog radnog dana od 7-15 sati, bez naknade i bez najave u prostorijama udruge: Braće Radića 13 u Pakracu.

U HCK GD HCK Pakrac-Lipik, na istoj adresi, dodjeljuju se pelene za odrasle osobe, one koji ne stječu isto pravo putem medicinske usluge te djeluje posudionica invalidskih pomagala (kolica, štake, hodalice i sl.) na zahtjev zainteresiranih koji NE ostvaruju pravo putem medicinske usluge.

Ostale, vrlo povoljne, socijalne usluge HCK pogledajte na www.gdck-pakrac.hr

POZIVAJU SE GRAĐANI da čiste i čitave stvari za osobnu uporabu (odjeća, obuća, posuđe i slične potrepštine) DONESU svakog radnog dana od 7-15 sati; Braće Radića 13.

Također, građani mogu donirati financijska sredstva cijele godine, ne samo tijekom provedbe akcije „Solidarnost na djelu“ tijekom prosinca, na način da izvrše uplatu na račun: HR4923400091510888031 s pozivom na broj: upišite datum uplate, sa svrhom: pomoć potrebitima.

Osim nabrojenih mogućnosti putem kojih pomažemo socijalno najpotrebitijim građanima, direktne pomoći i programe organiziraju i crkve putem svojih organizacija i aktivnosti.

No, dragi sugrađani, ni jedna pomoć nije dobrodošla, ni potrebna, a ni dovoljna, ako nije od srca i usmjerena onomu tko je potrebit! Većina nas se, nažalost, sjeća vremena kada smo sami bili potrebiti protiv svoje volje, uvjerenja i usprkos našim sposobnostima i kompetencijama. Dogodilo nam se zlo rata! Prisjetimo se osjećaja potrebitosti, samo na trenutak.

Svi možemo pomoći našim sugrađanima kojima je trenutno teže nego nama; lijepom riječju, malenim djelima, dobrosusjedskom pomoći, prijateljstvom, osmijehom.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja815 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja822 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja699 pregleda
SPORT
dijeljenja699 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…