Tag: potpora

Pakrac: Za 2018. godinu uvećane potpore za novorođenčad
SLAVONIJA
2 dijeljenja424 pregleda
SLAVONIJA
2 dijeljenja424 pregleda

Pakrac: Za 2018. godinu uvećane potpore za novorođenčad

slavonija.club - pro. 04, 2017

Na temelju odredbi Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta gradonačelnik Grada pakraca za svaku kalendarsku godinu donosi odluku o visini potpore koja se na zahtjev majke isplaćuje…

Pakrac: Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.
SLAVONIJA
3 dijeljenja928 pregleda
SLAVONIJA
3 dijeljenja928 pregleda

Pakrac: Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2017/2018.

slavonija.club - stu. 06, 2017

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti…

Lipik – Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija
SLAVONIJA
2 dijeljenja336 pregleda
SLAVONIJA
2 dijeljenja336 pregleda

Lipik – Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

slavonija.club - lis. 03, 2017

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) ,…