Usvojen proračun Grada Lipika za 2018. godinu u iznosu od 59.472.833,00 kuna

Proračun Grada Lipika je razvojan, ali i socijalan. Proračun zadovoljava sve potrebe građana Grada Lipika.

3 dijeljenja 569 pregleda
| | pro. 20, 2017 | Izvor / Foto: Lipik |

Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika održana je 18. prosinca, a prisustvovalo joj je trinaest od petnaest izabranih vijećnika. Uz gradske vijećnike, sjednici su nazočili gradonačelnik Vinko Kasana, zamjenik gradonačelnika Slobodan Katunar, pročelnica Grada Lipika Veronika PrhalGordana Horvat, voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, Irena Tutić, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika, Marijan Strganac, direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., Dejan Iličić, direktor Lipičke razvojne i turističke agencije Lira d.o.o., Zdravko Vostri, direktor tvrtke Komunalac d.o.o., tajnik TZ Grada Lipika Hrvoje Kovačić, ravnateljice Dječjeg vrtića Kockica i Gradske knjižnice i čitaonice Lipik – Tatjana Benković i Jasna Molnar Kukić te županijski vijećnik Antun Haramija.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić otvorio je aktualni sat, koji nikad kraće nije trajao, na kojem su vijećnici Grada Lipika mogli postavljati pitanja predsjedniku Gradskog vijeća i gradonačelniku Lipika Vinku Kasani, kao i predstavnicima gradskih stručnih službi. Nitko od vijećnika nije imao pitanja.

Ubrzo potom vijećnici su prešli na Dnevni red za 5. sjednicu Gradskog vijeća. Prva točka se odnosila na Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Kockica Lipik za pedagošku 2016/2017. godinu, kao i Prijedlog Godišnjeg plana rada za pedagošku 2017/2018. godinu. Vijećnik Vlado Stakor (HDZ) postavio je pitanje o Dječjem vrtiću u Poljani koji ima velikih problema vezanih za dječje igralište koje je neograđeno te se ne može koristiti, kao i problem sa samim prostorom u kojem se vrtić nalazi. Gradonačelnik mu je odgovorio kako Dječji vrtić u Poljani već dugi niz godina ima problema s prostorom te se vratio u povijest, kad je dječji vrtić smješten u Društveni dom u Poljani kao privremeno rješenje. Također je rekao kako će se ondje raditi svojevremeni zahvati dok ne krene izgradnja za novi vrtić u Poljani za koji postoji građevinska dozvola i koji je kandidiran na europski fond. Isto tako u planu je energetska obnova društvenih domova pa tako i onog u Poljani, a s tvrtkom Lipkom d.o.o. je dogovoreno i ograđivanje dječjeg igrališta, dodao je gradonačelnik. Ravnateljica Tatjana Benković je istaknula kako je dogovoreno i pregrađivanje vrtića u dvije prostorije, radi lakšeg boravka djece prema dobnoj skupini, a što se tiče ograde oko dječjeg igrališta, nadovezala se na ono što je rekao i gradonačelnik, istaknuvši kako je kupljen materijal i da će biti ograđeno. Drugo pitanje vijećnika Stakora odnosilo se na organizaciju rada Dječjeg vrtića, odnosno rada u dvije smjene. Gradonačelnik je kazao kako volja postoji i čim se ukaže potreba, dvije smjene će biti uvedene, ali trenutno nema ekonomske opravdanosti za tim. Ravnateljica Benković je također rekla kako joj se nije nitko obratio u vezi tog pitanja te je istaknula kako se u vrtiću nastoje prilagođavati potrebama roditelja.

Sljedeća točka dnevnog reda koju su vijećnici usvojili odnosila se na Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2018.godinu, a zbog loše pripremljenog materijala, na što je ukazao vijećnik Milan Vlajković (HDZ), povučena je točka dnevnog reda koja se odnosila na Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Lipik u 2017. godini.

Na red je došao Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Lipika. Ovom Odlukom su utvrđeni načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada. Što se tiče obračuna, Zdravko Vostri, direktor Komunalca je istaknuo kako će biti jedna fiksna naknada koju će plaćati sva domaćinstva bez obzira na broj članova i naplaćivati će se po pražnjenju, dakle prema broju odvoza. Što se tiče cijene, neće se ići na povećanje, već će ostati približan iznos kakav je bio i dosad, dodao je Vostri.

Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Lipika 

Na sjednici  su vijećnici većinom glasova, odnosno s jedanaest za i dva koja su bila protiv, usvojili i prijedlog odluke o gradskim porezima Grada Lipika: Prirez porezu na dohodak koji će se plaćati po stopi 10% od utvrđene osnovice; Porez na potrošnju koji će se plaćati na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakija i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima (po stopi od 3%) i Porez na kuće za odmor koji će se plaćati godišnje po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor ovisno o starosti kuće i zoni prema važećoj Odluci o komunalnoj naknadi.

U svojem obrazloženju, gradonačelnik Kasana je rekao kako je već najavljivao da ovu odluku Grad Lipik neće uvoditi sve do onog trenutka dok ne budu morali. Osnovni razlog zbog kojeg je odlučeno provođenje ove odluke jest novi Zakon o porezima i financiranju lokalne samouprave koji kreće od 1. siječnja 2018.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i Prijedloge Odluka uz izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2017. godinu (Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Izmjene i dopune programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu, Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Lipika u 2017. godini, Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Lipika za 2017. godinu). Također je jednoglasno usvojena Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, kao i Odluka o kratkoročnom revolving kreditu kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u provedbi projekta Poduzetnički inkubator Lipik.

Usvojen rekordni proračun Grada Lipika za 2018. godinu

Proračun Grada Lipika za 2018. godinu iznosit će 59.472.833,00 kuna. Tako je usvojen i niz Prijedloga Odluka uz Proračun Grada Lipika za 2018. godinu. U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu predviđeno je održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naseljima, čišćenje i održavanje javnih površina, odvodnja atmosferskih voda, održavanje groblja i mrtvačnica i održavanje javne rasvjete. U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu predviđena je rekonstrukcija ili ulaganje u objekte komunalne infrastrukture (izgradnja javnih površina, izgradnja nerazvrstanih cesta, gradnja na grobljima i izgradnja javne rasvjete). Program građenja građevina za gospodarenjem komunalnim otpadom za 2018. godinu predviđa gradnju građevine za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno nabavu kompaktora. Isto tako, usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika. Što se tiče Programa javnih potreba Grada Lipika u 2018. godini njime su utvrđene aktivnosti društvenih djelatnosti za Grad Lipik za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika na području kulture, tehničke kulture, sporta, društvene brige o djeci, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zaštite zdravlja, religije, građanskih udruga, javnog reda i sigurnosti. Plan pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Lipika za razdoblje 2018.- 2020. ažurirati će se zavisno o stvarno ostvarenom višku/manjku za 2017.g. i slijedeće godine. Provedba ovog Plana pokrića manjka prihoda proračuna Grada Lipika za razdoblje 2018.-2020. ovisit će od primjene najavljene porezne reforme, kao i promjene drugih zakonskih odredbi koje imaju utjecaj na visinu, strukturu i naplatu prihoda Proračuna Grada Lipika. Proračun Grada Lipika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, kao i Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu su usvojene s jedanaest glasova za i dva protiv.

Proračun Grada Lipika je razvojan, ali i socijalan. Proračun zadovoljava sve potrebe građana Grada Lipika. Iznosi gotovo 60 milijuna kuna, dakle postoji niz projekata koje treba provoditi, a mi imamo sreću što imamo stručne ljude kvalificirane za njihovo provođenje. Posebna pažnja u Proračunu se odnosi na smjer razvoja, dakle ulaganje u poduzetništvo radi stvaranja radnih mjesta, da spriječimo odlazak mladih, da osiguramo povratak svih onih koji se žele vratiti. Nije nam cilj da budemo odredište za jeftinu radnu snagu, rekao je gradonačelnik Kasana.

Pred vijećnike je došao i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prevenciju kriminaliteta, koji su usvojili jednoglasno.

Pri kraju sjednice, pod točkom „različito“, vijećnik Vlado Stakor (HDZ) je postavio pitanje regulacije odvoza smeća iz naselja Bujavica, na što je rečeno kako ondje nije bilo dovoljno građana, ali svakako će se kontaktirati tamošnji mjesni odbor u vezi tog pitanja te će se sanirati divlja deponija koja ondje postoji.

Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća završila je čestitkom gradonačelnika svima koji su na bilo koji način sudjelovali u radu Gradskog vijeća, te zahvalom na učinjenom svim suradnicima, stručnim suradnicima te djelatnicima gradskih ustanova i tvrtki, kao i pozivom da s jednakim zalaganjem tom poslu prionu i naredne godine.Vezani članci

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja901 pregleda
OSTALI SPORTOVI
dijeljenja901 pregleda

Otočna liga pomiče granice – Murter-Kornati trail 100% eko trail

slavonija.club - sij. 27, 2020

Završena je ovogodišnja utrka Murter Kornati trail u sklopu zimske otočne liga u organizaciji Atletskog kluba Okit, pokrovitelja: TZ Murter…

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja910 pregleda
OSTALI SPORTOVI
23 dijeljenja910 pregleda

Čelični trkači svladali „Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 30, 2019

Proteklog vikenda, po teškom vremenu, trail trkači „uživali“ su u još jednom izdanju „Northern Dalmatia Traila“ u organizaciji AK OKIT…

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“
SPORT
dijeljenja787 pregleda
SPORT
dijeljenja787 pregleda

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“

slavonija.club - pro. 12, 2019

Kraj godine na području Sjeverne Dalmacije rezerviran je za utrku „HEP Northern Dalmatia Trail“ u organizaciji AK OKIT iz Vodica,…